Din sprinklerinstallatör

Vi erbjuder en helhetslösning för sprinkleranläggningar, från konstruktion till uppföljning av färdiga system.

UPPDATERING

Serverproblem

Under Onsdagen den 15/12 har vi haft ett serverfel i vår IT-miljö. Detta har resulterat i att vi inte har kunnat ta emot några mail. Om du skickat ett mail under Onsdagen 15/12 till någon @norrsprinkler.se-adress så uppmanar vi er att skicka det mailet på nytt.

NORR SPRINKLER

Välkommen till Norr Sprinkler AB -
er sprinklerinstallatör

Norr Sprinkler är ett företag som arbetar rikstäckande, med ursprung från Norrland. Vi är stolta över att kunna erbjuda en helhetslösning som gör att våra kunder inte behöver kontakta konsultfirmor. Vi är med från start till uppföljning av komplett produkt.

Vi har en hög kvalité tack vare erfarna medarbetare, lång erfarenhet och korta beslutsvägar. Detta leder till nöjda och återkommande kunder.

TJÄNSTER

Vad vi gör

Norr Sprinkler AB kan erbjuda följande tjänster

Boendesprinkler

En lättare sprinkler speciellt utvecklad för boenden vilket håller kostnaden låg, används ofta inom vård och omsorg. Regelverk SBF 501:2.

Service

Vi erbjuder serviceavtal, det innebär bland annat att vi hjälper till med kontroller samt support. Händer något oväntat är vi snabbt på på plats till undsättning.

Rådgivning

Våra konsulter och behöriga ingenjörer hjälper er att ta fram ett fulländat sprinklersystem som är optimalt för era lokaler

Konstruktion

Vi tar fram 3D och CAD ritningar för varje system. Beräkningsprogram används också alltid för konstruktioner.

NORR SPRINKLER

JOBBA MED OSS

Är du vår nya kollega? Skicka in din ansökan idag!

FRÅGOR OCH SVAR

Anläggningsfirma vattensprinkler

Certifiering inom brand och säkerhet är ett sätt att intyga kompetens, höja kvalitet och ställa krav – på kunskap, verksamheter samt brand- och säkerhetslösningar.

Certifiering är en viktig del i arbetet med att skapa trygghet och öka säkerhet. Det är en kvalitetsstämpel och konkurrensfördel som även är värdefull i er marknadsföring och ger kunden förtroende för era produkter och tjänster.

SBF 1020 anger de krav som finns på företag som arbetar med vattensprinklersystem eller boendesprinklersystem. I normen beskrivs den kvalitetsnivå som bör finnas i organisationen och den kompetens som personalen bör ha.

Genom certifiering enligt SBF 1020 intygar ni att ni följer de lagar, förordningar och bestämmelser som gäller för er verksamhet. Ett certifikat enligt normen visar även på att ni arbetar för att vattensprinklersystem blir utförda med hög kvalitet, tillförlitlighet och kompetens.

Normen är framtagen för att bidra till att vattensprinklersystem utförs med rätt kvalitet, hög tillförlitlighet och enligt gällande regler.

SBF 1018 Behörig ingenjör vattensprinkler anger därför de minimikrav som finns på den kompetens som krävs när du arbetar med olika typer av vattensprinklersystem. Genom att certifieras enligt normen intygar du din kunskap som behörig ingenjör inom området.

SBF 1018:5 anger kraven för att certifiera sig för behörig ingenjör vattensprinkler BIV. Man har dessutom möjlighet att utöka certifikatet med en eller flera tilläggsklasser; klass B för boendesprinkler, klass D för vattendimma och klass T för trycksatta stigarledningar. SBF 1018:5 klass BIV-B motsvarar den tidigare utgåvan SBF 1018:4.