Din sprinklerinstallatör

Vi erbjuder en helhetslösning för sprinkleranläggningar,
från konstruktion till uppföljning av färdiga system.

NORR SPRINKLER

En rikstäckande verksamhet som erbjuder helhetslösningar för sprinklersystem

NORR SPRINKLER

Välkommen till Norr Sprinkler AB -
er sprinklerinstallatör

Norr Sprinkler är ett företag som arbetar rikstäckande, med ursprung från Norrland. Vi är stolta över att kunna erbjuda en helhetslösning som gör att våra kunder inte behöver kontakta konsultfirmor. Vi är med från start till uppföljning av komplett produkt.

Vi har en hög kvalité tack vare erfarna medarbetare, lång erfarenhet och korta beslutsvägar. Detta leder till nöjda och återkommande kunder.

VÅRA TJÄNSTER

En del av vårt erbjudande

Service

Ett serviceavtal med Norr Sprinkler säkerställer att sprinklersystemet alltid är i toppskick. Vi genomför kontroller för att säkerställa smidig skötsel av anläggningen.

Konstruktion

Norr Sprinkler installerar kompletta sprinkleranläggningar. Allt from dimensionering och konstruktion till färdig anläggning.

Rådgivning / Utbildning

Norr Sprinkler erbjuder rådgivning vid frågor angående sprinklerinstallation och färdiga sprinkleranläggningar. Vi hjälper också till att utbilda anläggningsskötare.
NORR SPRINKLER

Bli en del av oss!

Är du vår nya kollega? Skicka in din ansökan idag!

FRÅGOR OCH SVAR

Anläggningsfirma vattensprinkler

Certifiering inom brand och säkerhet är ett sätt att intyga kompetens, höja kvalitet och ställa krav – på kunskap, verksamheter samt brand- och säkerhetslösningar.

Certifiering är en viktig del i arbetet med att skapa trygghet och öka säkerhet. Det är en kvalitetsstämpel och konkurrensfördel som även är värdefull i er marknadsföring och ger kunden förtroende för era produkter och tjänster.

SBF 1020 anger de krav som finns på företag som arbetar med vattensprinklersystem eller boendesprinklersystem. I normen beskrivs den kvalitetsnivå som bör finnas i organisationen och den kompetens som personalen bör ha.

Genom certifiering enligt SBF 1020 intygar ni att ni följer de lagar, förordningar och bestämmelser som gäller för er verksamhet. Ett certifikat enligt normen visar även på att ni arbetar för att vattensprinklersystem blir utförda med hög kvalitet, tillförlitlighet och kompetens.

Normen är framtagen för att bidra till att vattensprinklersystem utförs med rätt kvalitet, hög tillförlitlighet och enligt gällande regler.

SBF 1018 Behörig ingenjör vattensprinkler anger därför de minimikrav som finns på den kompetens som krävs när du arbetar med olika typer av vattensprinklersystem. Genom att certifieras enligt normen intygar du din kunskap som behörig ingenjör inom området.

SBF 1018:5 anger kraven för att certifiera sig för behörig ingenjör vattensprinkler BIV. Man har dessutom möjlighet att utöka certifikatet med en eller flera tilläggsklasser; klass B för boendesprinkler, klass D för vattendimma och klass T för trycksatta stigarledningar. SBF 1018:5 klass BIV-B motsvarar den tidigare utgåvan SBF 1018:4.

OFFERTFÖRFRÅGAN

Vill du att vi räknar på ditt jobb?

Fyll i formuläret så återkommer vi så fort vi kan!