Våra tjänster

Vi säkrar er verksamhet.

Boendesprinkler

En lättare sprinkler speciellt utvecklad för boenden vilket håller kostnaden låg, används ofta inom vård och omsorg.
Utgår från SBF 501:2.

Service

Vi erbjuder serviceavtal, det innebär bland annat att vi hjälper till med kontroller samt support. Om något oväntat händer är vi snabbt på på plats till undsättning.

Rådgivning

Våra konsulter och behöriga ingenjörer hjälper er att ta fram ett fulländat sprinklersystem som är optimalt för era lokaler.

Konstruktion

Vi tar fram 3D och CAD-ritningar för varje system. Beräkningsprogram används alltid för konstruktioner.

Om och tillbyggnad

Ombyggnationer kräver att sprinklersystemet måste ändras. Detta hjälper vi er med, oavsett om det är en vägg som flyttats eller större utbyggnad.

Kapacitetsprov

Årligen måste minst ett kapacitetsprov genomföras för att garantera att vattenflödet har rätt tryck.

Komplett installation

Från ritning till verklighet. Hela processen går genom oss, allt för att göra det så enkelt som möjligt för er.

Utbildning

Vi utbildar våra kunder till anläggningsskötare så att de själva kan utföra kontroller och underhållning av sprinklersystemet.

NORR SPRINKLER

Boendesprinkler

En specialtjänst som Norr Sprinkler erbjuder

Utformad för att möta behoven hos olika boendeanläggningar, särskilt inom vård och omsorgssektorn. Denna typ av sprinkleranläggning är utvecklad med fokus på att hålla kostnaderna på en rimlig nivå samtidigt som den uppfyller höga säkerhetsstandarder enligt SBF 501:2 (Svenska Brandförsvarsföreningens riktlinjer).

Minimera risken för brand

Oavsett om du driver en vårdinrättning eller en annan typ av boendeanläggning kan Norr Sprinklers Boendesprinkler hjälpa dig att minimera risken för brand och dess potentiella skador. Kontakta oss idag för en konsultation och en anpassad lösning som uppfyller dina specifika krav och budget. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Vad ingår i vår Boendesprinkler-tjänst:

Vi skräddarsyr sprinklersystemet enligt specifika behov och specifikationer. Våra erfarna tekniker utför noggrann planering och utvärdering för att säkerställa att systemet är optimerat för din anläggning.

Norr Sprinkler är medveten om vikten av att hålla kostnaderna låga, särskilt inom vård- och omsorgssektorn. Vi strävar efter att erbjuda prisvärda sprinklerlösningar utan att kompromissa med säkerheten.

Våra Boendesprinkler-system är utformade och installerade i enlighet med SBF 501:2, vilket säkerställer att de uppfyller de högsta säkerhetskraven och normer som är nödvändiga för att skydda människor och egendom i händelse av brand.

Norr Sprinkler erbjuder regelbunden service och underhåll av ditt Boendesprinkler-system för att säkerställa att det alltid är i optimalt skick och redo att ingripa vid behov.

Vårt team av kvalificerade och certifierade tekniker har lång erfarenhet av att installera och underhålla sprinklersystem, och de är dedikerade att säkerställa att din anläggning är skyddad.

NORR SPRINKLER

Service

Omfattande serviceavtal

Norr Sprinkler är stolta över att erbjuda omfattande serviceavtal som syftar till att säkerställa att ditt sprinklersystem alltid är i optimalt skick och redo att ingripa vid behov.

Vi erbjuder expertstöd

Med ett serviceavtal från Norr Sprinkler kan du vara trygg i vetskapen om att ditt sprinklersystem är i pålitligt skick och att du har tillgång till expertstöd när du behöver det. Vi strävar efter att göra brandsäkerhet enkel och effektiv för våra kunder, och vi är dedikerade till att skydda både människor och egendom från brandrisker. Kontakta oss idag för att diskutera dina behov och för att skräddarsy ett serviceavtal som passar din anläggning. Vi är här för att hjälpa dig.

Våra serviceavtal inkluderar:

Vi utför regelbundna och noggranna kontroller av ditt sprinklersystem för att säkerställa att alla komponenter fungerar som de ska. Detta inkluderar inspektion av sprinklerhuvuden, rörledningar, brandpumpar och annan utrustning.

Våra tekniker genomför förebyggande underhållsåtgärder för att förhindra eventuella problem innan de uppstår. Detta kan innefatta rengöring, smörjning och utbyte av slitna delar.

Om något oväntat händer eller om du behöver akut support är vårt team snabbt på plats för att hjälpa till. Vi är tillgängliga dygnet runt för att säkerställa att din anläggning är skyddad och att eventuella problem åtgärdas omedelbart.

Våra tekniker har djupgående kunskap och erfarenhet inom sprinklersystem och brandsäkerhet. Vi är redo att svara på dina frågor och erbjuda teknisk support när du behöver det.

Vi håller noggrann dokumentation över alla utförda kontroller och underhållsåtgärder, vilket kan vara värdefullt vid revisioner och för att uppfylla eventuella försäkringskrav.

NORR SPRINKLER

Rådgivning

Professionell rådgivning

Norr Sprinkler erbjuder professionell rådgivning och expertis när det gäller utveckling och implementering av sprinklersystem. Våra konsulter och behöriga ingenjörer är dedikerade till att hjälpa er att skapa en brandsäker miljö som är skräddarsydd för era specifika behov och lokaler.

Expertis inom området brandsäkerhet
Med Norr Sprinklers rådgivningstjänst kan ni vara säkra på att ni har tillgång till den bästa expertisen inom området brandsäkerhet. Vi arbetar aktivt med er för att förstå era unika behov och mål, och vi strävar efter att leverera högkvalitativa lösningar som skyddar både människor och egendom från brandrisker. Kontakta oss idag för att inleda samarbetet och börja utveckla ert optimala sprinklersystem. Er säkerhet är vår prioritet.
Vår rådgivningstjänst omfattar följande:

Vårt team börjar med att besöka era lokaler för att göra en grundlig utvärdering av ert nuvarande brandsäkerhetssystem och identifiera eventuella områden som behöver förbättras.

Vi arbetar tillsammans med er för att utveckla en skräddarsydd plan för ert sprinklersystem. Detta innebär att vi tar hänsyn till er byggnadsstruktur, verksamhetens behov och eventuella specifika brandsäkerhetskrav.

Våra konsulter och ingenjörer har omfattande teknisk kunskap och erfarenhet inom området. De kan hjälpa er att välja de bästa komponenterna och teknologier för att maximera brandsäkerheten i era lokaler.

Vi ser till att ert sprinklersystem uppfyller alla relevanta regler och standarder som krävs av myndigheter och försäkringsbolag. Detta säkerställer att ni är i full överensstämmelse med gällande lagar och föreskrifter.

Norr Sprinkler kan även hantera hela projektet från början till slut, inklusive installation och driftsättning av sprinklersystemet. Detta garanterar en smidig och effektiv implementering.

NORR SPRINKLER

Konstruktion

kvalificerade konstruktörer och ingenjörer

Norr Sprinkler lägger stor vikt vid noggrannhet och precision i konstruktionsfasen för varje sprinklersystem vi tar fram. Våra kvalificerade konstruktörer och ingenjörer använder avancerad teknologi och programvara för att säkerställa att ert sprinklersystem är optimalt designade och fullt funktionsdugligt.

Högkvalitativa lösningar som är robusta
Med Norr Sprinklers konstruktionstjänst kan ni vara säkra på att ert sprinklersystem är noggrant planerat och optimerat för era specifika behov. Vi strävar efter att leverera högkvalitativa lösningar som är robusta, effektiva och i full överensstämmelse med alla relevanta standarder och föreskrifter. Kontakta oss idag för att inleda konstruktionsprocessen för ert sprinklersystem och dra nytta av vår tekniska expertis och erfarenhet. Er brandsäkerhet är vår prioritet.
Våra konstruktionstjänster inkluderar följande aspekter:

Vi använder 3D- och CAD-teknik för att skapa detaljerade ritningar och modeller av ert sprinklersystem. Dessa ritningar ger en visuell representation av hur systemet kommer att se ut och var det kommer att placeras i era lokaler.

Våra ingenjörer använder avancerade beräkningsprogram för att säkerställa att systemets hydraulik och kapacitet är korrekt dimensionerade. Detta är avgörande för att säkerställa att systemet kan leverera tillräckligt med vatten vid behov och att det uppfyller alla nödvändiga krav.

Vi följer noggrant alla gällande brandsäkerhetsföreskrifter och normer i konstruktionsprocessen för att säkerställa att ert system är i full överensstämmelse med myndighetskrav och försäkringskrav.

Våra konstruktioner fokuserar på att optimera systemets effektivitet och hållbarhet. Detta inkluderar att välja de bästa materialen och komponenterna för att säkerställa långvarig drift och minimalt underhåll.

Alla konstruktionsarbeten dokumenteras noggrant, och vi tillhandahåller all nödvändig dokumentation för att underlätta revisioner och säkerställa att ni har all information som krävs för att upprätthålla ert sprinklersystem.

NORR SPRINKLER

Om och tillbyggnad

Effektivt även efter förändringar i era lokaler
Norr Sprinkler är väl medveten om att ombyggnationer och tillbyggnader kan påverka sprinklersystemets layout och funktionalitet. Vår expertis inom om- och tillbyggnad garanterar att ert sprinklersystem fortfarande är effektivt och fullt funktionsdugligt även efter förändringar i era lokaler.
Er brandsäkerhet är vår prioritet

Med Norr Sprinklers om- och tillbyggnadstjänster kan ni känna er trygga i vetskapen om att ert sprinklersystem kommer att anpassas och optimeras enligt era förändrade behov. Vi är dedikerade till att upprätthålla och förbättra brandsäkerheten i era lokaler, oavsett om det rör sig om små ombyggnationer eller större tillbyggnader. Kontakta oss idag för att diskutera era specifika krav och hur vi kan hjälpa er. Er brandsäkerhet är vår prioritet.

Våra tjänster för om- och tillbyggnad inkluderar följande:

Om ni genomför ombyggnationer som involverar ändringar i byggnadens layout eller struktur, kommer vårt team att anpassa ert sprinklersystem efter de nya förhållandena. Det kan inkludera omplacering av sprinklerhuvuden och rörledningar för att säkerställa att de täcker de reviderade områdena effektivt.

Vi utför hydrauliska beräkningar för att säkerställa att ert sprinklersystem fortfarande kan leverera den nödvändiga vattenmängden till alla delar av byggnaden, inklusive de nya områdena som har lagts till.

Vi uppdaterar alla ritningar och dokumentation för ert sprinklersystem för att återspegla de nya ändringarna. Detta är viktigt för att ha korrekt och aktuell information tillgänglig för framtida underhåll och revisioner.

Vi säkerställer att de om- och tillbyggnationer vi utför följer alla gällande brandsäkerhetsföreskrifter och standarder, och vi arbetar för att upprätthålla er överensstämmelse med myndighetskrav och försäkringskrav.

Vår prioritet är att se till att ert sprinklersystem fortfarande är effektivt och säkert efter om- och tillbyggnad. Vi strävar efter att minimera eventuella avbrott i brandsäkerhetsskyddet under processen.

NORR SPRINKLER

Kapacitetsprov

Norr Sprinkler rekommenderar och utför årliga kapacitetsprov

Kapacitetsprov är en viktig del av att säkerställa att ert sprinklersystem fungerar korrekt och har den nödvändiga kapaciteten att hantera en potentiell brand. Norr Sprinkler rekommenderar och utför årliga kapacitetsprov för att garantera att vattenflödet har rätt tryck och är tillräckligt för att effektivt släcka en brand.

Regelbundna kapacitetsprov

Genom att genomföra regelbundna kapacitetsprov kan ni vara säkra på att ert sprinklersystem är redo att reagera effektivt vid en eventuell brand. Detta är en viktig del av att upprätthålla brandsäkerheten i era lokaler och att följa försäkringskrav och föreskrifter. Kontakta Norr Sprinkler för att schemalägga ert nästa kapacitetsprov och säkerställa att ert sprinklersystem är i optimalt skick. Er brandsäkerhet är vår prioritet.

Här är några detaljer om våra kapacitetsprov:

Vårt team schemalägger och genomför årliga kapacitetsprov för att säkerställa att ert sprinklersystem upprätthåller den nödvändiga kapaciteten över tiden. Detta är en del av vårt förebyggande underhållsprogram.

Under kapacitetsprovet mäter vi noggrant vattenflödet och trycket i systemet för att verifiera att det överensstämmer med de ursprungliga beräkningarna och kraven. Vi använder avancerad mätutrustning för att säkerställa noggranna resultat.

Om kapacitetsprovet visar på avvikelser eller problem med vattenflödet, utför vi de nödvändiga justeringarna och underhållsåtgärderna för att säkerställa att systemet är i optimalt skick.

Vi håller noggrann dokumentation över resultaten av kapacitetsproven och allt utfört arbete. Denna dokumentation är värdefull vid revisioner och för att visa efterlevnad av föreskrifter.

Årliga kapacitetsprov är ofta ett krav från försäkringsbolag och kan också vara nödvändigt för att uppfylla brandsäkerhetsföreskrifter och byggnadsbestämmelser.

NORR SPRINKLER

Komplett installation

Enkel och smidig process

Norr Sprinkler strävar efter att göra hela processen från ritning till verklighet så enkel och smidig som möjligt för våra kunder. Vårt mål är att erbjuda en komplett installationslösning för ert sprinklersystem som säkerställer att ni har den mest effektiva och tillförlitliga brandskyddslösningen.

Vi tar hand om alla aspekter av ert sprinkersystem

Vår helhetslösning innebär att ni har en enda pålitlig partner som tar hand om alla aspekter av ert sprinklersystem, vilket minskar komplexiteten och gör det enkelt för er att säkerställa er brandsäkerhet. Kontakta Norr Sprinkler för att inleda processen med att utveckla och installera ert sprinklersystem och dra nytta av vår omfattande erfarenhet och tekniska expertis. Er säkerhet är vår högsta prioritet.

Här är hur vår installationsprocess vanligtvis ser ut:
  • Våra experter arbetar tillsammans med er för att utveckla en skräddarsydd design och konstruktion för ert sprinklersystem. Vi använder avancerad programvara för att skapa 3D- och CAD-ritningar samt utför hydrauliska beräkningar för att säkerställa optimal prestanda.

Vi hjälper er med att erhålla de nödvändiga tillstånden och godkännandena från myndigheter och reglerande organ. Detta inkluderar att följa alla föreskrifter och standarder.

Våra erfarna tekniker och montörer tar hand om själva installationen av sprinklersystemet. Vi ser till att alla komponenter installeras korrekt och att systemet är i fullt funktionsdugligt skick.

Efter installationen genomför vi omfattande tester och inspektioner för att säkerställa att systemet fungerar som det ska. Vi gör kapacitetsprov och kontrollerar tryck och vattenflöde.

Vi erbjuder utbildning för era anställda och användare om hur man använder och underhåller sprinklersystemet för att maximera dess effektivitet och säkerhet.

Efter installationen erbjuder vi serviceavtal och regelbundet underhåll för att säkerställa att ert sprinklersystem alltid är i optimalt skick.

Vi tillhandahåller fullständig dokumentation av installationen och systemets prestanda för att underlätta framtida revisioner och underhåll.

NORR SPRINKLER

Utbildning

Omfattande utbildningsprogram

Att utbilda sig till anläggningsskötare är en klok strategi för att säkerställa att ert sprinklersystem upprätthålls och fungerar effektivt över tiden. Norr Sprinkler erbjuder omfattande utbildningsprogram som ger er den nödvändiga kunskapen och kompetensen för att själva kunna utföra kontroller och underhåll av ert sprinklersystem.

Utbilda er till anläggningsskötare

Genom att utbilda er till anläggningsskötare får ni verktygen ni behöver för att ta en aktiv roll i att upprätthålla och säkerställa att ert sprinklersystem fungerar optimalt. Detta kan bidra till att förlänga systemets livslängd och minska risken för potentiella problem i framtiden. Kontakta Norr Sprinkler för att diskutera era specifika utbildningsbehov och hur vi kan anpassa ett utbildningsprogram som passar er. Er brandsäkerhet är vår prioritet.

Här är några viktiga aspekter av vår utbildningstjänst:

Vi skapar skräddarsydda utbildningsprogram som är anpassade efter era behov och kunskapsnivå. Detta innebär att vi kan erbjuda både grundläggande och mer avancerad utbildning beroende på era förutsättningar

Våra utbildningsprogram inkluderar praktiska övningar och hands-on training där ni får möjlighet att arbeta med sprinklersystemets komponenter och utföra olika kontroller och underhållsuppgifter.

Utöver praktisk träning tillhandahåller vi teoretisk kunskap om sprinklersystemens funktion, komponenter och brandsäkerhetsprinciper. Detta hjälper er att förstå hur systemet fungerar och varför underhåll och kontroller är viktiga.

Vi tillhandahåller omfattande dokumentation och referensmaterial som stödjer utbildningen. Detta kan vara användbart för er när ni utför kontroller och underhåll på egen hand.

Efter avslutad utbildning erbjuder vi fortsatt support och svarar på eventuella frågor som ni kan ha när ni utför underhållsuppgifter på ert sprinklersystem.

NORR SPRINKLER

Välkommen till Norr Sprinkler AB -
er sprinklerinstallatör

Norr Sprinkler är ett företag som arbetar rikstäckande, med ursprung från Norrland. Vi är stolta över att kunna erbjuda en helhetslösning som gör att våra kunder inte behöver kontakta konsultfirmor. Vi är med från start till uppföljning av komplett produkt.

Vi har en hög kvalité tack vare erfarna medarbetare, lång erfarenhet och korta beslutsvägar. Detta leder till nöjda och återkommande kunder.

OFFERTFÖRFRÅGAN

Vill du att vi räknar på ditt jobb?

Fyll i formuläret så återkommer vi så fort vi kan!